Valborgshelgen 2014


Snöstorm och Valborgseld på een å samma gång...
Förberedelser till vandring i Österrike pågår...🐪
Lunch på Gabriel Stierncrona i Borlänge
Köpte plantor på Torsångs trädgårdshandel

Riddarsporre och stockrosor planterade vid planket

Maj 2014

Vi tog en 1:a majpromenad till Stjärnsund och tillbaka = 7689 steg


RSS 2.0